Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dalang Ki Enthus